top of page

O společnosti

Společnost PRAGOMETAL recycling, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v červenci 2009 jako společnost, která vznikla sloučením firem Moravia metal s.r.o., Pragometal s.r.o. a firmy Alfer CZ s.r.o. Vznikla tak silná společnost s kompaktní obchodní náplní, která může s větším potenciálem pokračovat v podnikání v oblasti nakládání s odpady.

Historie společných společností se psala od roku 1991 (založení firmy Pragometal spol s r.o. v Mníšku pod Brdy).

V Přerově firma Moravia – metal spol. s r.o. v roce 1992 částečně navázala i na dlouhou historii firmy Oldřich Netopil, jejíž tradice v obchodu a zpracování odpadů sahá až do roku 1926.

Pragometal recycling s.r.o. se zaměřuje na výkup, zpracování a prodej především kovových odpadů, ale také autobaterií, elektromotorů a zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů. Assortment zahrnuje škálu od železných druhotných surovin, přes barevné kovy až po ušlechtilé kovy, které jsou dodávány v potřebné kvalitě do hutí a sléváren jak v České republice, tak v zahraničí.

V oblasti nákupu druhotných surovin využívá společnost svých 13 sběren, kde je možné odevzdávat kovové odpady vznikající u fyzických i právnických osob. V posledních 10 letech se také výrazně orientuje na výkup průmyslových kovových odpadů od zpracovatelů kovů, ale také dalších obchodníků s druhotnými surovinami.

Díky moderní technice, možnosti zajištění dopravy vlastními nákladními vozidly s hydraulickou rukou, přistavení kontejnerů ke shromažďování odpadů v místě jejich vzniku, a v neposlední řadě poradenství v oblasti nakládání s odpady, tak nabízí svým partnerům kompletní servis nutný pro odpadové hospodářství.

Věřte našim zkušenostem.

DPP_0010.JPG
bottom of page