O společnosti

Firma PRAGOMETAL recycling, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v červenci 2009 jako společnost, která vznikla sloučením firem Moravia metal s.r.o., Pragometal s.r.o. a firmy Alfer CZ s.r.o. Vznikla tak silná společnost s kompaktní obchodní náplní, která mohla plynule s větším potenciálem pokračovat v podnikání v oblasti nakládání  s odpady.

Historie společných společnosti se psala od roku 1991 a částečně navazovala i na tradici firmy Oldřich Netopil, jejíž tradice v obchodu a zpracování odpadů sahá až do roku 1926.

Pragometal recycling s.r.o. se zaměřuje na výkup, zpracování a prodej především kovových odpadů. Sortiment zahrnuje škálu od železných druhotných surovin, přes barevné kovy až po ušlechtilé kovy jako je nikl, zlato, platina, atd.

V oblasti nákupu materiálu využívá společnost svých 13 sběren k výkupu železného odpadu i odpadu barevných kovů od fyzických osob a drobnějších dodavatelů. V posledních 10 letech se také výrazně orientuje na výkup průmyslových kovových odpadů od velkých společností a zpracovatelů kovů. Díky moderní technice, zajištění dopravy vlastními kamiony, přistavením kontejnerů ke shromažďování odpadů a možností likvidace nebezpečných odpadů tak nabízí svým partnerů plný servis nutných pro odpadové hospodářství.

Věřte našim zkušenostem.

DPP_0010.JPG